fbpx

Wyrażam zgodę firmie Mateusz Unger UmyjemyTo z siedzibą 41-717 Ruda Śląska Kopalniana 8/7, zwaną dalej Firmą, na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu udzielenia mi odpowiedzi na przesłaną przeze mnie wiadomość, a także w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Firmy. Wiem, że w przypadku przesłania wiadomości przez formularz kontaktowy:
● administratorem moich danych osobowych jest Firma,
● moje dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi i kontaktowania się, a także w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Firmy
● mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
● podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie ich uniemożliwi przesłanie wiadomości do Firmy
● na podstawie art. 32 ust. 1 punkt 8 stawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.) mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych w celach marketingowych.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) zastąpi dyrektywę o ochronie danych 95/46/WE i będzie stosowane w krajach UE od 25 maja 2018 r.

W ramach naszych starań w celu osiągnięcia zgodności z RODO, a także w celu dostarczania informacji o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez UmyjemyTo poniżej przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie.

Obowiązek informacyjny:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Mateusz Unger UmyjemyTo

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem, a firmą UmyjemyTo, marketingu bezpośredniego produktów lub usług tych spółek, a także w celu przesyłania informacji handlowych.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a), b) lub f) RODO.